چه بخوربم چه نخوریم                      

محصول هیت  در قالب لوح فشرده              

سخنرانی حجت الاسلام سجادی  

با موضوع: تغذیه در سنین نوجوانی