سومین محصول هیئت در قالب لوح فشرده با عنوان چهل حدیث تصویری

این لوح فشرده شامل چهل حدیث تصویری از امام حسین علیه السلام و همچنین نرم افزار اندروید چهل حدیث تصویری در قالب کاریکاتور می باشد