اولین محصول هیئت در قالب لوح فشرده مراسم محرم

این لوح فشرده شامل برنامه های دو شب عزاداری دانش آموزی محرم زیر بیرق حسین علیه السلام می باشد

برنامه هایی همچون سخنرانی/ سینه زنی و نمایش های عاشورایی